Välkommen till handelshuset för LIST Gävleborg – Din källa för innovativa produkter.


Här hittar du en mängd av produkter inom alla tänkbara områden.
De flesta produkter som du ser här kommer huvudsakligen från innovatörer som för närvarande har, eller tidigare haft, en liten men aktiv marknad. Med knappa marknadsföringsresurser blir dock inte marknaden tillräcklig för att driva ett företag på.

Notera att nya produkter läggs ut kontinuerligt. Hittade du inte något av intresse? Kolla gärna tillbaks senare för att se nya produkter.