Historiken om Lokala Innovationer Skapar Tillväxt - LIST

Året var 2000.

Anders Danielsson, då rådgivare på ALMI,
Sven-Göran Larsson, då rådgivare på Bollnäs Näringsgslivscenter (BNC),
Uppfinnaren Göran Nilsson från Sandarne.

Dessa tre människor hade förenande idéer om att starta en uppfinnarförening.
Föreningen skulle ta uppfinnarnas villkor på största allvar – en förening som i tiden var utan dess like.

Det var här och nu som dessa tre extraordinära människor resonerade kring deras likartade idéer som de själva brann väldigt mycket för.
Ut från elden av deras brinnande diskussioner kom kunskap, kunskap som nyttjades för att grunda
LIST – Lokala Innovationer Skapar Tillväxt – En förening som alltid har innovatörer i fokus.

Sven-Göran Larsson arbetade ideellt från sin bostad under år 2000 och 2001.
Den 18 juni 2002 registrerades LIST som en ideell förening med ett blygsamt medlemsantal på 35 uppfinnare. LIST hade fått sin första styrelse.
Under samma år gjordes en förstudie som gav en fingervisning hur uppfinnarna ville ha det. Uppfinnarföreningen fortsatte att expandera under årets gång.

Under 2003 skapades ett projekt som LO distrikt Gävleborg var projektägare för med Sven-Göran Larsson som projektoperatör. I projektet fanns ca 800.000:- som finansierade en projektledare och en projektanställd samt lokaliteter med div. utrustning.
Under 2003 och del av 2004 marknadsfördes LIST mycket offensivt med flera utställningar och mässor, tidningsartiklar, radio och tv-reportage, syftet var att bli mer känd och på så sätt bli mer uppmärksammad av uppfinnare, som då givetvis kunde ta del av vad LIST hade att erbjuda – rådgivning, erfarenhet inom innovation och tillgång till ett ständigt expanderande nätverk av aktörer samt andra uppfinnare och innovatörer.

Det har visat sig att vårt koncept fungerar mycket bra, då vi i nätverket har en virtuell uppfinnarverkstad. Detta innebär att när en prototyp ska tas fram hjälper koordinatorn till att söka efter i första hand ett medlemsföretag som har möjlighet till att göra detta.
Samma förfarande sker när det gäller design, nollserie eller produktion.

LIST har i dag cirka 400 medlemmar varav cirka 90 småföretag skapade av uppfinnare.
Ungefär 15% av medlemmarna har immateriellt skydd i någon form.
Varför övriga inte har något skydd i denna form beror på många olika faktorer, bland dessa är höga kostnader för immateriella skydd vanligt, varvid många därför väljer att använda de ekonomiska medel som står till buds för att komma ut på marknaden.
Vi hoppas och tror att vi kan påverka beslutsfattare och folkvalda genom insändare och reportage i tidningar och radio samt utskick av vårt informationsblad – LIST Nytt.

Med minimala marknadsföringskostnader har LIST fått ihop ca 400 medlemmar, fastän styrelsen arbetar helt ideellt.
Även kansliet drivs till stor del ideellt.

LIST är skapad av uppfinnare för uppfinnare. 

Vår grundideologi är följande: Alla uppfinnare och idébärare är välkomna till LIST oavsett om produkten är patenterbar eller ej.

LISTs grundläggande syn är att ingen människa kan avgöra om marknaden vill ha en viss produkt eller tjänst.

Vi anser att man inte enbart ska ge ekonomiskt bidrag, utan samtidigt måste det finnas mentorskap och nätverk med en koordinator som slussar uppfinnaren vidare.

Där kommer Agne Johanssons visdomsord bra in i bilden :
Samverkan och samförstånd är bästa vägen till framgång.

 Alla medlemmar i LIST är olika resurser i ett stort nätverk där även ALMI, Movexum, Kommuner och Högskolan i Gävle ingår.

ALMI GävleDala har en framträdande roll då vi ca en gång i månaden har möte med rådgivare därifrån och med hjälpsökande uppfinnare som söker ekonomiskt bistånd på upp till 100.000.-
Där gäller det för uppfinnaren att ta råd av den erfarenhet som finns i vårt mentorskap, det är lika viktigt att bromsa som att gasa så att uppfinnaren inte hamnar i en skuldfälla.
Vi arbetar med mentorskap vid behov, primärt riktat mot gymnasieskolorna, detta är något som vi ser som ett mycket viktigt arbete.